.

Uw persoonlijke RegisterExecuteur

 
 

Onze diensten

 

De juiste inventarisatie en afwikkeling

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Wij maken zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Alle betrokken instanties worden geinformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiftes verzorgd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier.

In het eerste gesprek met de Register Executeur wordt samen met de erfgenamen de nalatenschap verkend. Tijdens dit gesprek wordt het tarief bepaald, deze is volgens de richtlijnen van het Register.
Daarna volgt een plan van aanpak.
 

Uw persoonlijke Register Executeur: Deskundig en vertrouwd

Het doel is de nalatenschap voorspoedig en deskundig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale dossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling. Nadat alle werkzaamheden zijn verricht en de definitieve belastingformaliteiten zijn afgehandeld wordt de nalatenschap afgewikkeld.

De RegisterExecuteur legt rekening en verantwoording af over de door haar verrichte werkzaamheden en zorgt er voor dat iedere erfgenaam zijn/haar erfdeel krijgt.

Kortom kiest u voor Tanny Snaar? Dan voorkomt u conflicten, bespaart u meerkosten door snellere afwikkeling, maakt u gebruik van het efficiënte digitale nalatenschapsdossier en bovenal: tegen een transparant tarief.